Selvbetjening

ARKIV - Nedlæggelse af vejareal - Bergsøesvej

Silkeborg Kommune ønsker at nedlægge en del af det offentlige vejareal ved Bergsøesvej.

I forbindelse med etablering af rundkørsel Tietgensvej /Nordre Højmarksvej og ny adgangsvej til Priorsvej, er Bergsøesvej blevet lukket for ind- og udkørsel mod syd. Dermed tjener den sydlige del af Bergsøesvej ikke noget formål som vejareal og oversigtsarealet er overflødigt.

Ifølge vejlovens § 124 stk. 2 og 7 skal vejen opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er vigtig for en ejendom.

Grundejere, der vurderer at deres vejadgang fratages ved nedlæggelsen af vejarealet, kan overfor kommunalbestyrelsen fremsætte krav om, at vejarealet o