Selvbetjening

Vandmiljø: Reguleringssag - Broudskiftning ved Voel Bæk

Silkeborg Kommune fremlægger et projekt for regulering af Dalby Bæk i fire uger. Broen ved Skovvejen skal udskiftes da den er i dårlig stand. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til projektet til og med 26. december 2017.

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at udskifte broen ved Sørkelvej over Voel Bæk. Projektforslaget fremlægges nu for offentligheden i fire uger fra. 28. november 2017 til 26. december 2017. Bemærkninger til eller henvendelse om projektet kan rettes til Anders Aahave på telefon 8970 2087 eller e-mail: vand@silkeborg.dk

Download materiale