Selvbetjening

ARKIV - Bryggerstræde i Kjellerup

Del af Bryggerstræde i Kjellerup planlægges nedlagt som vejareal

Silkeborg Kommune ønsker at nedlægge en del af det offentlige vejareal ved Bryggerstræde. Arealet er vist med rødt på kortet.

Link til kort i større format: Bryggerstræde

Baggrunden er, at SuperBrugsen i Kjellerup ønsker at erhverve arealet, forskønne det og gøre det mere publikumsvenligt.

Ifølge vejlovens § 124 stk. 2 og 7 skal vejen opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er vigtig for en ejendom.

Grundejere, der vurderer at