Selvbetjening

Landbrug: Høring af miljøtilladelse af Burgårdevej 31, 8654 Bryrup

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 9. marts 2017

Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har lavet et udkast til miljøtilladelse af husdyrbruget på Burgårdevej 31, 8654 Bryrup.

Ejeren ønsker, at udvide den eksisterende slagtekalveproduktion og derfor søger om en § 10 tilladelse.

På ejendommen er der en tilladt årsproduktion på 115 tyrekalve og 112 ungtyr, i alt 42,80 dyreenheder (DE) der ønskes at udvide til 212 tyrkalve og 212 ungtyr, i alt 63,63 DE.
Der skal bygges en ny dybstrøelsesstald på 240 m2.

Kommunen har vurderet, at husdyrproduktionen ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med bl.a. lugt og