Selvbetjening

Indkaldelse af idéer og forslag til område ved Vestre Ringvej i Lysbro (Tegl lV)

Kom med idéer og forslag ved ændring i kommuneplanramme 14-R-41 i Lysbro.

Lokalplanområdet er en af de tidligere teglværksgrunde (Tegl lV). Lokalplanområdet er ca. 24.140 m2 stort, og fremstår i dag som et rekreativt område beliggende i byzone. Området er afgrænset af Vestre Ringvej, af Kjellerupstien og bebyggelse på Lysbrovænget, samt bebyggelse på Lysbroengen.


Projektet

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om at anvende grunden til