Selvbetjening

Indkaldelse af idéer og forslag til området ved Vestre Ringvej 53, Hvinningdal (Impala)

Kom med idéer og forslag ved ændring i kommuneplanramme 12-B-16 i Hvinningdal.

Lokalplanområdet rummer i dag resterne af et tidligere hotel, som brændte ned i sommeren 2017. Hotellet var placeret nordligt på grunden med vejadgang fra Vestre Ringvej. Arealet ligger i byzone og er ca. 24.000 m2.

 

Projektet

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om at anvende grunden til boligbyggeri.

 <