Selvbetjening

Etablering af Naturråd

Indstilling af medlemmer til lokal naturråd, samt annoncering af Aarhus Kommune som sekretariatskommune

Regeringen har med ændring af planloven besluttet, at der skal oprettes lokale naturråd til at bistå kommunerne med udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Aarhus Kommune er valgt til sekretariatskommune.

De lokale naturråd skal bistå kommunalbestyrelserne med udpegninger af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort er det nationale kortværk over natu