Selvbetjening

Landbrug: Ansøgning om udvidelse af kvægproduktionen på Trehøjevej 17, Horn, 8882 Fårvang.

Der indkaldes til ideer, forslag og synspunkter til brug for det videre arbejde med miljøgodkendelsen af Trehøjevej 17, Horn, 8882 Fårvang, hvor besætningen ønskes udvidet fra 285 årskøer (jersey, 12.500 EKM), 265 årskøer (stor race, 12.500 EKM), 8 kvier (jersey, fra 23-24 mdr.), 7 kvier (stor race, fra 24-25 mdr.), 14 småkalve (jersey, 0-1 mdr.), 13 småkalve (stor race, 0-1 mdr.), 114 tyrekalve (jersey, 25-45 kg), 106 tyrekalve (stor race, 40-60 kg), svarende til 848,71 DE til 850 årskøer (stor race, 13.000 EKM), 50 kvier (stor race, 23-25 mdr.), 130 småkalve (stor race, 0-3 mdr.), 450 tyrekalve (stor race, 40-70 kg, 28 stipladser), svarende til 1444,24 DE. Fristen for at komme med bemærkninger og ønsker er 30.11.2017.

Beskrivelse af sagen
På Trehøjevej 17, Horn, 8882 Fårvang er der i dag miljøgodkendelse til en malkekvægsproduktion på 848,71 DE bestående af 285 årskøer (jersey, 12.500 EKM), 265 årskøer (stor race, 12.500 EKM), 8 kvier (jersey, fra 23-24 mdr.), 7 kvier (stor race, fra 24-25 mdr.), 14 småkalve (jersey, 0-1 mdr.), 13 småkalve (stor race, 0-1 mdr.), 114 tyrekalve (jersey, 25-45 kg), 106 tyrekalve (stor race, 40-60 kg). Ejeren har ansøgt om at udvide produktionen til 1444,24 DE bestående af 850 årskøer (stor race, 13.000 EKM), 50 kvier (stor race, 23-25 mdr.), 130 småkalve (stor race, 0-3 mdr.), 450 tyrekalve (stor race, 40-70 kg, 28 stipladser).

I forbindelse med udvidelsen bygges Der en ny stald på ca. 2.200 m2 i forlængelse af eksisterende kostald mod vest, og der bygges en ny stald på 1.750 m2 syd for den eksisterende kostald. Herudover udvides plansiloarealet med 4.750 m2, den eksisterende østlige plansilo benyttes fremover til kalve og udvides til samlet 1.000 m2, der etableres en ny gyllebeholder på 4.000 m3 med overdækning vest for de eksisterende gyllebeholder, der etableres en ny fortank på max 99 m3 i forbindelse med de nye stalde og der etableres en opsamlingsbeholder på max 99 m3 ved plansiloerne.

Inddragelse af offentligheden
Silkeborg Kommune skal godkende den ansøgte produktion i henhold til § 12 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Dette indebærer en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet.
Forud for udarbejdelsen af miljøgodkendelsen indkaldes hermed ideer, forslag og synspunkter til brug for det videre planlægningsarbejde.
Ansøgningen kan downloades herunder. Enhver, som anmoder om at få tilsendt udkast til godkendelse, når det foreligger, vil have mulighed for at kommentere dette, inden kommunen træffer afgørelse.
Du kan komme med dine bemærkninger og/eller anmodning om at få tilsendt udkast til godkendelse inden 30. november 2017 via knappen ”indsend svar” nederst på denne side.

Download materiale
Ansøgningsskema (pdf)
Oversigtskort