Selvbetjening

Forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 13-018 - Område til erhvervsformål mellem Kejlstrupvej og Nordre Højmarksvej, Gødvad

Silkeborg Byråd har 18. juni godkendt ovennævnte forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med henblik på offentlig høring i 8 uger i perioden 26. juni til og med 28. august.