Selvbetjening

Forslag til tillæg 27 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 12-018 Boligområde mellem Brunbakkevej og Nordre Højmarksvej, Balle

Silkeborg Byråd har 27. august 2018 godkendt ovennævnte planforslag med henblik på offentlig høring i perioden 3. september 2018 til og med 2. oktober 2018.

Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24.