Selvbetjening

Vandmiljø: Høring af udkast til regulativ for Fårebæk

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest den 8. november 2017.

Find udkast til regulativ for Fårebæk her: http://silkeborgsektorplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/65#/22038

Baggrund

For alle offentlige vandløb er der vedtaget en række bestemmelser, som er samlet i et vandløbsregulativ. Et vandløbsregulativ beskriver lodsejers og vandløbsmyndighedens pligter og rettigheder, og det skal indeholde en række lovbestemte bestemmelser.

Der har ikke tidligere eksisteret regulativ for Grøft ved Valdemarsvig, men vandløbet har været vedligeholdt