Selvbetjening

Arkiv: Ansøgning om udvidelse af dyrholdet på Haugevej 54, 8620 Kjellerup

Der indkaldes til ideer, forslag og synspunkter til brug for det videre arbejde med miljøgodkendelsen af Haugevej 54.

Beskrivelse af sagen
Ansøgning efter husdyrlovens §12 til udvidelse af malkekvægbesætning.
besætningen ønskes udvidet fra 150 køer, 30 opdræt (6-27 måneder), 40 kviekalve (0-6 mdr.), 80 tyrekalve (40-230 kg ) svarende til 246 DE til en produktion på 185 malkekøer, 50 kvie-kalve (0-6 mdr.), 100 tyrekalve( 40-60 kg ) svarende til 275 DE. Racen er SDM.
Ud