Selvbetjening

Arkiv: Landbrug: Ansøgning om udvidelse af kvægproduktion på Horsbjergvej 1, 8653 Them

Der indkaldes til ideer, forslag og synspunkter til brug for det videre arbejde med tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af Horsbjergvej 1, 8653 Them, da der er sket ændringer i projektet. Fristen for at komme med bemærkninger og ønsker er 15.06.2018.