Selvbetjening

Arkiv Landbrug: Ansøgning om udvidelse af svineproduktionen på Nørskovsmindevej 21, 8882 Fårvang.

Der indkaldes til ideer, forslag og synspunkter til brug for det videre arbejde med miljøgodkendelsen af Nørskovsmindevej 21, 8882 Fårvang, hvor besætningen ønskes udvidet fra 7540 slagtesvin (32-107 kg) til 8600 slagtesvin (31-117 kg). Fristen for at komme med bemærkninger og ønsker er 28.8.2017.