Selvbetjening

Offentliggørelse af forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2017-2028 for et område til blandet bolig og mindre erhverv syd for Linå

Silkeborg Byråd har 29. februar 2018 godkendt ovennævnte forslag til kommuneplantillæg med henblik på offentlig høring i 4 uger i perioden 14. februar til og med 11. april 2018.