Selvbetjening

Forslag til tillæg 16 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 11-010 - centerområde ved Borgergade og Sølystvej i Alderslyst.

Silkeborg Byråd har 26. februar 2018 godkendt ovennævnte forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med henblik på offentlig høring i perioden 2. marts 2018 til og med 4. april 2018. Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24.