Selvbetjening

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for "Fiskarsgrunden" (Hvinningdal)

Silkeborg Byråd har den 25. september 2017 godkendt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017-2028 og Forslag til Lokalplan 12-017 med henblik på offentlig høring i 8 uger.