Selvbetjening

Offentliggørelse af forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017-2028 og forslag til lokalplan 31-003 for et område til udstillings- og formidlingsformål ved Lille Amerika 19, Gjern

Silkeborg Byråd har den 19. marts 2018 godkendt ovennævnte forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan med henblik