Selvbetjening

Forslag til lokalplan 12-016 for et boligområde ved Hestehavevej i Balle

Silkeborg Byråd har 24. april godkendt ovennævnte forslag lokalplan med henblik på offentlig høring i 8 uger i perioden 28. april til og med 23. juni

Silkeborg Kommune offentliggør lokalplan 12-016 for et område til boligformål ved Hestehavevej i Balle

Silkeborg Byråd har 24. april godkendt ovennævnte forslag lokalplan med henblik på offentlig høring i 8 uger i perioden 28. april til og med 23. juni. SF og Enhedslisten stemte i mod lokalplanforslaget. 

Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24.

I forbindelse med lokalplanforslag har kommunen pligt til at høre dem, der er omfattet af lokalplanforslaget og derudover høre dem, der har væsentlig interesse heri jf. planlovens § 26. 

Læs beslutningsprotokollen her

Din kommentar