Selvbetjening

Vandmiljø: Regulering af Gjessø Bæk ved Gjessø By

Projektforslag fremlægges for offentligheden i fire uger

Silkeborg Kommune ønsker at udføre en regulering af Gjessø Bæk ved Gjessø by. Reguleringen omfatter genåbning af to rørlagte strækninger, samt bundhævninger på to lokaliteter i det eksisterende vandløb, hvor erosion har medført nedgravning af vandløbsbunden. Projektet fremlægges i fire ugers offentlighed fra 12. juni til og med 10. juli 2017. Henvendelse i sagen kan rettes til Martin Andersen på tlf: 8970 2081 eller vand@silkeborg.dk

Download