Selvbetjening

Vandmiljø: Høring af udkast til regulativ for grøft ved Valdemarsvig

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest den 8. november 2017.

Find udkast til regulativ for Grøft ved Valdemarsvig her: http://silkeborgsektorplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/65#/22042

Baggrund

For alle offentlige vandløb er der vedtaget en række bestemmelser, som er samlet i et vandløbsregulativ. Et vandløbsregulativ beskriver lodsejers og vandløbsmynd