Selvbetjening

Høring om udvidelse af bebyggelse fra maks. 2 til maks. 5 etager i Hvinningdal

Indkaldelse af idéer og forslag

Silkeborg Kommune indkalder hermed idéer og forslag vedrørende kommende planlægning for et projekt på Vestre Ringvej 45 i Hvinningdal.

Projektet omfatter 15 rækkehuse i 1-2 etager mod sydøst og længehuse i 3-5 etager med 60 lejligheder mod nordvest samt mulighed for udvidelse af erhverv i den tidligere administrationsbygning i syd.  

Projektet er bl.a. omfattet af kommuneplanramme 12-B-59, som giver mulighed for 2 etager og udlægger området til boligformål. Det ansøgte projekt er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer hvad angår højder, antal etager og anvendelse. Der skal derfor sideløbende med lokalplanen udarbejdes forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017-2028 for at sikre, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen.

Hovedspørgsmålet i den forudgående offentlighed er:

  • Tilføjelse i rammeområde 12-B-59 at bebyggelsen øges fra max. 2 etager til max. 5 etager.

Har du bemærkninger til denne påtænkte ændring af kommuneplanen, skal du skrive til: teknisk@silkeborg.dk eller Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg eller benyt knappen "Indsend svar" nedenfor.

Høringsperioden er på 4 uger og dit svar skal være kommunen i hænde senest 8. maj 2017.

Nr. 1
Høringsvar vedr. Høring om udvidelse af bebyggelse fra maks. 2 til maks. 5 etager i Hvinningdal
Jeg kan ikke se hvad vi skal med etagebyggeri over 2 etager nær søen i Hvinningdal. Vi har en smuk natur i harmoni med boligbyggeri. Dette risikerer man at ødelægge med etagebyggeri i flere etager. Her tænker jeg samtidig på planer om etagebyggeri på Bragesvej og Impalagrunden.
Indsendt af: Rasmus Grøndahl Poulsen
Dato: