Selvbetjening

Landbrug: Høring af tillæg nr 1 til § 12 miljøgodkendelsen på Tømmerbyvej 14

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 21. april 2017

Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har lavet udkast til tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen på Tømmerbyvej 14, 8653 Them.

Der søges om ændring af dyreholdet fra 530 Malkekøer (tung race), 40 Kvier (tung race), 24 småkalve (tung race) og 290 tyrekalve (tung race), i alt 763,48 dyreenheder (DE) til 470 Malkekøer (tung race), 10 Kvier (tung race), 65 småkalve (tung race) og 270 tyrekalve (tung race), i alt 727,60 DE.

I forbindelse med udvidelsen skal der bygges følgende:
&bul