Selvbetjening

Høring om udvidelse af erhvervsområdet nord for Thorning By

Har du ideer til planlægningen?

Vi har modtaget en ansøgning om ny erhvervsbebyggelse, idet MD-FOOD, Bommen 9, 8620 Kjellerup står i akut pladsmangel.

Du har mulighed for at komme med ideer og forslag til den kommende planlægning frem til 24. april 2017. Du skal sende dine ideer til teknisk@silkeborg.dk.

Hvad skal der ske?

Silkeborg Kommune ønsker at udarbejde et tillæg til kommuneplan 2013-2025, der vil blive indarbejdet i Kommuneplan 2017-28 i efteråret 2017.

Kommuneplantillægget skal give mulighed for, at MD-FOOD kan udvide deres bygningsmasse mod syd, så de kan udvide produktionen.

Der vil samtidig med kommuneplantillægget blive udarbejdet en ny lokalplan, der omfatter den eksisterende ejendom og det nye område.

Der vil blive en offentlig høring af kommuneplantillægget og lokalplanen, når Byrådet har godkendt at sende dem i offentlig høring.