Selvbetjening

Arkiv - Landbrug: Høring af udkast til §12 miljøgodkendelse af kvægbrug på Holmsløkkevej 6, 8620 Kjellerup

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 1. august 2017.

Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har lavet udkast til § 12 milj&osl