Selvbetjening

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017-2028 og delvis ophævelse af Lokalplan 83 Vinding

Silkeborg Byråd har 18. juni 2018 godkendt ovennævnte forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med henblik på offentlig høring i 6 uger i perioden 22. juni 2018 til og med 3. august 2018.

Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24.