Selvbetjening

Landbrug: Høring af udkast til § 11 miljøgodkendelse af husdyrbruget på Sangildvej 31, 8620 Kjellerup

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 24. april 2018