Selvbetjening

Ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug på Holmsløkkevej 6, 8620 Kjellerup

Inddragelse af offentligheden

Beskrivelse af sagen
På Holmsløkkevej er der i dag en husdyrproduktion på 297,91 dyreenheder(DE) bestående af 204 malkekøer, 8 opdræt (6-27 måneder), 16 kviekalve (0-6 mdr.), 113 tyrekalve (40-80 kg). Ejeren har ansøgt om at udvide produktionen til 403,59 DE.

I forbindelse med udvidelsen ansøges der om at bygge ny stald og gyllebeholder. Velfærdsstalden vil omfatte ca. 32 m x 39 m. svarende til ca. 1.280 m2. Der er naturlig ventilation med afkast i kip. Der er en kiphøjde på 8 meter.
Endvidere opføres en ny gyllebeholder på ca. 4.000 m3 nord for den eksisterende gyllebeholder. 

Inddragelse af offentligheden
Silkeborg Kommune skal godkende den ansøgte produktion i henhol