Selvbetjening

Offentliggørelse af forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2017-2028 og forslag til lokalplan 13-019 for Erhvervskorridoren, Gødvad

Silkeborg Byråd har den 19. marts 2018 godkendt ovennævnte forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan med henblik på offentlig høring i 8 uger i perioden 26. marts til og med 8. juni 2018.

Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24.

Dagsorden vedr. plangrundlag kan ses her.

Dagsorden vedr. miljøvurdering kan ses