Selvbetjening

Forslag til tillæg 26 til Kommuneplan 2017-2028 og forslag til lokalplan 12-022 - Boligområde ved Nordre Højmarksvej, Balle

Silkeborg Byråd har den 18. juni 2018 godkendt ovennævnte forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan med henblik på offentlig høring i 8 uger i perioden 22. juni 2018 til og med 20. august 2018.

Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 24.

Dagsorden vedr. plangrundlag kan ses her.