Selvbetjening

Forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017-2028 (samletillæg).

Silkeborg Byråd har 28. maj 2018 godkendt ovennævnte forslag til kommuneplantillæg 1 med henblik på offentlig høring i perioden 15. juni til 13. august 2018.

I forbindelse med den offentlige høring, vil vi høre om du har bemærkninger hertil.