Selvbetjening

ARKIV - Kornmods Gård

Nedlæggelse af del af den offentlige vej Kornmods Gård

Silkeborg Kommune er blevet kontaktet af Kornmod Realskole, der har et ønske om at overtage dele af den offentlige vej Kornmods Gård. Se oversigtskort.

Den selvejende institution Kornmod Realskole ejer den tilstødende matrikel 170aa, Silkeborg Bygrunde og ønsker at inddrage arealet under denne matrikel. Ønsket er begrundet i, at Kornmod Realskole ønsker at udvide skolegården, og at det omtalte areal pt. ikke udnyttes.

Det er Silkeborg Kommune som vejmyndighed, der træffer beslutning om nedlæggelse af kommunevejen og om arealets fremtidige status.