Selvbetjening

Vandmiljø: Høring af udkast til regulativ for Langsøhus Bæk

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest den 8. november 2017.

Find udkast til regulativ for Langsøhus Bæk: http://silkeborgsektorplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/65#/22062

Baggrund

For alle offentlige vandløb er der vedtaget en række bestemmelser, som er samlet i et vandløbsregulativ. Et vandløbsregulativ beskriver lodsejers og vandløbsmyndighedens pligter og rettigheder, og det skal indeholde en række lovbestemte bestemmelser.