Selvbetjening

Nedrivning af Linå Kro

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af Linå Kro på Linåvej 57, 8600 Silkeborg.

Ejeren af den nedlagte Linå Kro har søgt om tilladelse til at nedrive kroen. Ansøgningen omfatter alle bygninger på ejendommen.

Nedrivningen af kroen er begrundet med, at en renovering og istandsættelse af bygningen vil betyde uforholdsmæssigt store investeringer. Silkeborg kommune har på baggrund af kroens stand og lave bevaringsværdi, givet tilsagn om støtte efter Lov om Byfornyelses og udvikling af byer til nedrivning af alle bygninger på ejendommen.

Der er ikke taget stilling til fremtidige byggeplanen for ejendommen.

Linå Kro er opført i 1846. Kroen er ændret stærkt fra sit originale udsendes, med ombygning og tilbygninger af flere omgange. Krodriften ophørte i 2014.
Lin&arin