Selvbetjening

Vandmiljø: Høring af udkast til regulativ for Lyngbygårds Å

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest den 8. november 2017.

Find udkast til regulativet her: http://silkeborgsektorplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/65#/22066

Baggrund

For alle offentlige vandløb er der vedtaget en række bestemmelser, som er samlet i et vandløbsregulativ. For fællesvandløb (vandløb som også løber i andre kommuner), skal regulativet udarbejdes i samarbejde med relevante nabokommuner. Lyngbygårds Å løber i Silkeborg, Skander