Selvbetjening

Landbrug: Høring af udkast til § 11 miljøgodkendelse af Tranehøjgård, Malmhøjvej 13, 8620 Kjellerup.

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 08-11-2017

Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har lavet et udkast til miljøgodkendelse af Malmhøjvej 13, 8620 Kjellerup.

Miljøgodkendelsen vil omfatte en ændring af dyreholdet på Malmhøjvej 13, 8620 Kjellerup, fra 165 malkekøer med 14 opdræt (6 – 25 mdr) og 29 småkalve ((0 – 6 mdr), til en produktion bestående af:
• 165 malkekø