Selvbetjening

Vandmiljø: Høring af udkast til regulativ for Markbæk

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest den 8. november 2017.

Find udkast til regulativ for Markbæk: http://silkeborgsektorplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/65#/22089

Baggrund

For alle offentlige vandløb er der vedtaget en række bestemmelser, som er samlet i et vandløbsregulativ. Et vandløbsregulativ beskriver lodsejers og vandløbsmyndighedens pligter og rettigheder, og det skal indeholde en række lovbestemte bestemmelser.

 

Der har ikke tidligere eksisteret regulativ for Markbæk, men den nederste del af vandløbet har været vedligeholdt af Silkeborg Kommune, siden vandløbet blev omklassific