Selvbetjening

Vandløbsrestaurering i Mølbæk

Projektforslag fremlægges for offentligheden i otte uger

Som led i gennemførelsen af Vandområdeplan 2015-2021 ønsker Silkeborg Kommune at gennemføre et restaureringsprojekt i Mølbæk. Projektet fremlægges i otte ugers offentlighed fra 1. maj til 26. juni 2017. Henvendelse i sagen kan rettes til Martin Andersen på tlf: 8970 2081 eller vand@silkeborg.dk

Links: