Selvbetjening

Natura 2000 Handleplaner 2016

Silkeborg Kommune har udarbejdet forslag til 2. generation af Natura 2000-handleplaner. Forslagene er i høring i 8 uger frem til d. 15. december 2016.

Natura 2000 Handleplanerne for Silkeborg Kommune kan ses i nedenstående links.

Høringssvar sendes til natur@silkeborg.dk

Eventuelle spørgsmål til planerne kan stilles til Bente Sørensen, bes@silkeborg.dk eller på tlf. 89701518.

N36 Nipgård Sø Handleplan 2016-21

N49 Gud