Selvbetjening

Nedrivning af alle bygninger på Christian 8.s Vej 2A, 8600 Silkeborg.

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning fra Ejendomsafdelingen, Silkeborg Kommune om tilladelse til at nedrive samtlige bygninger på ovenstående adresse. Ansøgningen er bl.a. begrundet med at der er ønsker om at opføre boliger på ejendommen.

 

Bygningen med bevaringsværdi 5 er opført i 1940. Den er udpeget som bevaring 5 i kommuneplan 2017-20124 og derfor omfattet af regelsættet i Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Slots og kulturstyrelsen har vurderet ejendommen efter SAVE-metoden.  svarende til jævne, pæne bygninger, hvor utilpassede udskiftninger og ombygninger trækker ned i karakteren.

 

Inden Silkeborg Kommune træffer en afgørelse i nedrivningssagen, er der mulighed for at komme med bemærkninger. Eventuelle bemærkninger til det ansøgte kan frem til fredag den 25. oktober 2018 indgives via ”Indsend svar-knappen” herunder, eller alternativt sendes med mail til teknisk@silkeborg.dk.

 

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere kan du kontakte Gitte Nielsen på 8970 1439 eller på e-mail: gitte.nielsen@silkeborg.dk