Selvbetjening

Landbrug: Høring af 12 § miljøgodkendelse på Nørskovsmindevej 21, 8882 Fårvang

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 22-11-2017

Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har lavet udkast til § 12 miljøgodkendelsen på Nørskovsmindevej 21, 8882 Fårvang.

Silkeborg Kommune meddeler tilladelse til udvidelse af dyreholdet på Nørskovsmindevej 21, 8882 Fårvang, fra 7540 slagtesvin (32-107 kg) svarende til 193,33 DE, til 8600 slagtesvin (31-117 kg) svarende til 260,33 DE.
Udvidelsen sker i eksisterende stalde. Der bygges således ikke nyt i forbindelse med udvidelsen.

Kom