Selvbetjening

Arkiv: Landbrug: Høring af § 12 miljøgodkendelse på Pederstrupvej 68, 8620 Kjellerup

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 11-4-2018

Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har lavet et udkast til § 12 miljøgodkendelsen på Pederstrupvej 68, 8620 Kjellerup.

Der er søgt om miljøgodkendelse af den eksisterende produktion på:
250 malkekøer (stor race) med 125 tyrekalve fra 40-50 kg, 64 stk. småkalve (0-6 mdr) og 27 stk. kvier fra (26 mdr. – 27 mdr.) (til kælvning) svarende til i alt 378,61 DE.

Kommunen har vurderet, at det ansøgte ikke medfører en øget påvirkning af det omgivende miljø med forurenende stoffer eller andre forhold.

Høring af naboer og andre parter
Udkastet til miljøgodkendelsen skal, inden sagen afgøres, sendes i 6 ugers parts- og nabohøring, jf. § 55, hvor naboer og andre som har part i sagen har mulighed for at komme med bemærkninger. Udkastet sendes i 6 ugers høring fra den 28-2-2018.

Orientering om udkastet er sendt til matrikulære naboer, naboer indenfor det beregnede konsekvensområde for lugt, samt ansøger. Konsekvensområde for lugt er i denne sag udregnet til en radius på 301,72 meter omkring ejendommen.

Du kan komme med dine bemærkninger til udkastet til miljøgodkendelse via knappen ”indsend svar” herunder eller ved at indsende skriftlig svar til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg, gerne pr. e-mail på landbrug@silkeborg.dk.
Dit svar skal være kommunen i hænde senest den 11-4-2018. Hvis ”indsend svar” bruges, vil svaret være synligt her på siden.

Silkeborg Kommune vil efter fristen for indsendelse af bemærkninger behandle de indkomne svar. Afgørelsen vil herefter blive annonceret på kommunens hjemmeside http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Afgoerelser-Teknik-og-Miljoe med en klagefrist på 4 uger.

Kontaktoplysninger
Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til udkastet kan du kontakte Lasse K. Andersen på tlf. 8970 1486 eller på e-mail lkan@silkeborg.dk

Download udkastet
Udkast til §12 miljøgodkendelse
Nr. 1
Høringsvar vedr. Arkiv: Landbrug: Høring af § 12 miljøgodkendelse på Pederstrupvej 68, 8620 Kjellerup
Vedr. kommentar, forslag og bemærkninger ang. udkast til miljøgodkendelse af Pederstrupvej 68.

Fra Adressen Rosenvænget 7, Pederstrup, 8620 Kjellerup, har jeg som ejer, bemærkninger, vedr. Pederstrupvej 68.

1. Der er meget støj fra malkemaskine, derpå skal en lyddæmper. Det er meget generne og kan høres om man er ude eller inde.
2. Der skal beplantes et vildt bælte 4-5m i bredde hele vejen på Rosenvænget, da det ser forfærdeligt ud af rod og svineri fra udenomspladsen ved stald og gård. Dette kunne måske også ta’ lidt af den dårlige lugt.
3. Så skal vejen rengøres hver gang han køre og sviner, der ligger smadder på Rosenvænget konstant.Håber mine råd bliver taget alvorligt, da vi andre jo også skal være der.Med venlig hilsen

Kirsten Hjorth

Indsendt af: Kirsten Hjorth
Dato: