Selvbetjening

Arkiv: Landbrug: Høring af § 16a miljøgodkendelse på Grågårdevej 16, 8620 Kjellerup

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 09-07-2018

Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har lavet udkast til § 16a miljøgodkendelsen på Grågårdevej 16, 8620 Kjellerup.

Der er søgt om at forlænge den eksisterende avlsdyrstald og dermed udvide produktionsarealet med 1000 m2.

På Grågårdevej 16 er der i dag en avlsdyrproduktion af svin, med et samlet produktionssareal svarende til 7580