Selvbetjening

Vandmiljø: Udlægning af grus og sten i Salten Å, Lystrup Å og Krude Møllebæk

Silkeborg Kommunes restaureringsprojekt i Salten Å, Lystrup Å og Krude Møllebæk fremlægges offentligt i 8 uger.