Selvbetjening

Vandmiljø: Høring af udkast til regulativ for Silkeborg Langsø

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest den 8. november 2017.