Selvbetjening

Arkiv - Landbrug: Høring af udkast til § 12 miljøgodkendelse af husdyrbruget på Tanghusvej 14, 8620 Kjellerup

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest den 1.august 2017

Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har lavet udkast til § 12 miljøgodkendelse på Tanghusvej 14 ,8620 Kjellerup.

Der søges om udvidelse af dyreholdet
fra 160 malkekøer med 8