Selvbetjening

Landbrug: Høring af udkast til tillæg til § 12 miljøgodkendelse af husdyrbruget på Thorupgårdsvej 55, 8600 Silkeborg

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest den 21.september 2017

Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har lavet udkast til tillæg til § 12 miljøgodkendelse på Thorupgårdsvej 55,