Selvbetjening

Landbrug: Høring af miljøtilladelse af Tingvejen 18, 8883 Gjern

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 28. marts 2017

Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har lavet et udkast til miljøgodkendelse af husdyrbruget på Tingvejen 18, 8883 Gjern.

Ejeren ønsker, at få den eksisterende svineproduktion retslig lovliggjort, ved ansøgning om miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens regler.

På ejendommen er der en tilladt årsproduktion på 1160 stk. årssøer, svarende til 262,96 DE. En soproduktion for mere end 750 stipladser skal ifølge lovgivningen have en miljøgodkendelse.

Der foretages ingen ændringer af husdyrbruget i forbindelse med denne miljøgodkendelse.

Kommunen har vurderet, at husdyrproduktionen ikke medfører en væsentlig påvirkning af det om