Selvbetjening

Arkiv - Nedlæggelse af del af den offentlige vej Viborgvej

Høring i forbindelse med nedlæggelse af en del af den offentlige vej Viborgvej (ved krydset Viborgvej-Nordre Ringvej)