Selvbetjening

Landbrug:Ansøgning om udvidelse af kvægbrug på Tanghusvej 14, 8620 Kjellerup.

Der indkaldes til ideer, forslag og synspunkter til brug for det videre arbejde med miljøgodkendelsen af Tanghusvej 14, 8620 Kjellerup, hvor besætningen ønskes udvidet fra 160 køer, 160 opdræt og 80 tyrekalve (40-60 kg) af stor race til 200 køer, 220 opdræt, 1 avlstyr og 100 tyrekalve (0 – 3 mdr.). Fristen for at komme med bemærkninger og ønsker er 21. november 2016.